Wyższe składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia 2014 roku wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynikać to będzie m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku nowych firm.

Coroczna podwyżka płacy minimalnej wynika z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeśli jej wysokość stanowi mniej niż połowę miesięcznego wynagrodzenia za pracę, to rząd podwyższa ją o wartość inflacji i 2/3 wskaźnika PKB. W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu w tej sprawie, od 1 stycznia 2014 r. płaca minimalna wzrośnie z 1600 zł do 1680 zł brutto. Wraz z nią wzrosną składki dla przedsiębiorców.

Wysokość składek

Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2014 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie ma w przyszłym roku wynosić 3746 zł brutto – o 33 zł więcej niż w 2013 r. Kwota ta ma wpływ na wysokość pełnych składek ZUS. Podstawę ich wymiaru stanowi bowiem 60 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2014 r. będzie to 2247,60 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą rocznie ponad 80 zł więcej do ZUS.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie znana dopiero w styczniu 2014 r., po ogłoszeniu przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysków w czwartym kwartale 2013 r.

Kontakt

Kontakt

Sebastian Katlewski
Kierownik ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: sebastian.katlewski@specjal.com.pl
Tel. kom. 785 070 282

Adresy rekrutacyjne:
e-mail: rekrutacja@specjal.com.pl
e-mail: rekrutacja@nasz-sklep.pl

Adres siedziby głównej:
PPHU „Specjał” Sp. z o.o.
00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
tel.: 22 637 30 36, 603 607 487
e-mail: specjal@specjal.com.pl
www.specjal.com.pl

Copyright © 2013 - Pracawspecjal.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone