Proces rekrutacyjny w Specjał

SELEKCJA KANDYDATÓW DO PRACY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJACYCH ETAPÓW: 1. ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH Na tym etapie następuje ocena życiorysu zawodowego kandydata na podstawie przesłanych przez niego dokumentów aplikacyjnych. Na tej podstawie tworzymy listę kandydatów którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Bardzo prosimy przesyłając dokumenty do firmy zwrócić uwagę na to, aby: Twoja aplikacja […]

Wyższe składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia 2014 roku wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynikać to będzie m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku nowych firm. Coroczna podwyżka płacy minimalnej wynika z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeśli jej wysokość stanowi mniej niż połowę miesięcznego wynagrodzenia za pracę, to rząd podwyższa ją […]

Kontakt

Kontakt

Sebastian Katlewski
Kierownik ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: sebastian.katlewski@specjal.com.pl
Tel. kom. 785 070 282

Adresy rekrutacyjne:
e-mail: rekrutacja@specjal.com.pl
e-mail: rekrutacja@nasz-sklep.pl

Adres siedziby głównej:
PPHU „Specjał” Sp. z o.o.
00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
tel.: 22 637 30 36, 603 607 487
e-mail: specjal@specjal.com.pl
www.specjal.com.pl

Copyright © 2013 - Pracawspecjal.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone